ឈ្មោះ​ដែន

ការ​បង្កើត​វេ​ប​សាយ​មួយ​គឺ​ជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ខ្លួន​អ្នក​ឬ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ប​ណ្តា​ញ. ការ​ពិចារណា​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​នេះ​គឺ​ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​ឈ្មោះ​ដែន​មួយ. យើង​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ភាព​ជា​ម្ចាស់​ដែន​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល, លឿន​និង​ឯកជន​ជា​ច្រើន​ទៀត. ឈ្មោះ​ដែន Hoster ផ្ទាល់​រាល់​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​អ្វី​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នៅ​លើ​បណ្ដាញ. ចុះឈ្មោះ​ឈ្មោះ​ដែន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក and host your website here from the best domain registration company and for the most affordable price.

Register your .COM, .CO, .INFO, .NET, .ME, .ORG, .BIZ, .COM.CO, .NET.CO, .NOM.CO, .NAME, .MOBI, .MX,.សិក្ខាសាលា, .NL, .COM.MX, .BZ, .COM.BZ, .CC, .NET.BZ, .TV, .PE, .SO, .COM.PE, .NET.PE, .NOM.PE, .ORG.PE,.COM.SO, .ORG.SO and .NET.SO domain names.

free domain extras

  • ជាមួយ​នឹង​ការ​បង្ហោះ​វេ​ប​សាយ​សង់
  • ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ DNS ដែល​សរុប
  • ចត Pagew / ដែន
  • ដែន​បញ្ជូន​បន្ត & របាំង
  • 100-កញ្ចប់​បញ្ជូន​បន្ត​អ៊ីមែល
  • ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​នៃ​ការ​ចុះឈ្មោះ
  • ការ​ជូន​ដំណឹង​ស្ថានភាព
  • ដែន Lock