Cheap домэйн нэр

Амьд байршуулагч мэдээллийг нь хямд үнэтэй домэйн нэр авах. Домэйн нэр авах нь $1.99 жил, эсвэл үнэгүй Домэйн нь 12 сар байршуулалт, эсвэл вэб Builder (Хязгаарлагдмал цаг санал болгох). Plus all the extras you need including total DNS control, үнэ төлбөргүй дамжуулах / далдлагч, хамгаалах, шинэчлэх,.

Private domain name registration and Bulk pricing are available.