सस्ता डोमेन नाम

लाइव Hoster मा एक सस्तो डोमेन नाम खरिद. एक डोमेन नाम प्राप्त को लागि $1.99 एक वर्ष वा निशुल्क डोमेन संग 12 महिना होस्टिंग वा वेबसाइट बिल्डर (सीमित समय प्रस्ताव). Plus all the extras you need including total DNS control, निःशुल्क फर्वार्ड / masking, र सुरक्षा नविकरण.

Private domain name registration and Bulk pricing are available.