Free domain

Free domain name registrationTrong một thời gian hạn chế, Sống Hoster cung cấp một tên miền miễn phí với một năm hoặc hai năm một lần các gói hosting. Chọn trong số một loạt các phần mở rộng tên miền phổ biến nhất. Kiểm tra hàng triệu tên miền chất lượng và đăng ký tên miền riêng của bạn miễn phí.

Sống Hoster Cung cấp nhiều kế hoạch lưu trữ để phù hợp với nhu cầu của bạn với giá cả rất phải chăng. Của chúng ta Hướng dẫn thiết kế sẽ giúp bạn xây dựng trang web của bạn trong ba bước đơn giản.